Skip to content

Kostka została rzucona.

Kreatywna prezentacja  strukturalnych dekorów to niełatwe zadanie. W tym przypadku odbywa się ona przy pomocy obrotowej kostki podświetlanej od dołu. Dzięki temu można zobaczyć ich strukturę zarówno w świetle dziennym jak i sztucznym.

INWESTOR: Korner sp. z o.o
ROK: 2018
LOKALIZACJA: Radomsko

The die has been rolled.

A creative presentation of structural decors is not an easy task. In this case, it is done with a rotating cube illuminated from below. Thanks to this, you can see their structure both in daylight and in artificial light.

INVESTOR: Korner sp. z o.o
YEAR: 2018
LOCALIZATION: Radomsko