Skip to content

Biuro funkcjonalne.

Zmiana biura to zawsze wyzwanie logistyczne. A kiedy zmienisz powierzchnię na dwukrotnie większą i rozszerzysz funkcję, jest to podwójne wyzwanie. Wszystko zostało przycięte i dopasowane w każdym calu.

 

INWESTOR: Maculewicz Consulting

ROK: 2018

LOKALIZACJA: Pruszków

Functional office.

Changing offices is always a logistical challenge. And when you change the surface to twice the size and expand the function, it is a double challenge. Everything has been cut and matched every inch.

 

INVESTOR: Maculewicz Consulting

YEAR: 2018

LOCALIZATION: Pruszkow