Eko rytm. Eco rythm.

Play Video

Eko rytm.

Modułowe systemy montażu roślin i tworzenia zielonych ścian oraz przepierzeń. Nadaje atmosferę przestrzeniom biurowym.

INWESTOR: priv
ROK: 2019
LOKALIZACJA: Warszawa Ursynów

Eco rythm.

Modular systems for installing plants, creating green walls and partitions. It gives the atmosphere of office spaces.

INVESTOR: priv
YEAR: 2019
LOCALIZATION: Ursynów Warsaw

Zielona kancelaria. The green law firm.

Zielona kancelaria.

Subtelny projekt biura kancelarii prawnej zlokalizowanej w przestrzeni open space. 

INWESTOR: priv
ROK: 2016
LOKALIZACJA: Warszawa

The green law firm.

A subtle design of a law firm located in an open space.

INVESTOR: priv
YEAR: 2016
LOCALIZATION: Warsaw

Kancelaria z historią. A Law firm with history.

Kancelaria z historią.

Kamienica w Warszawie, która nie została zniszczona podczas II wojny. Sam ten fakt jest wyjątkowy. Unikalne są również zachowane sztukaterie, a ciemny kolor tylko to podkreśla.


INWESTOR: Kancelaria Prawna Sikora & Sikora

ROK: 2018
LOKALIZACJA: Śródmieście Warszawa

A Law firm with history.

A tenement house in Warsaw, which wasn’t destroyed during the II War. This fact itself is unique. The preserved stuccos are also unique, and the dark colour only highlights this.


INVESTOR: Sikora & Sikora Kancelaria Prawna

YEAR: 2018
LOCALIZATION: Warsaw Srodmiescie

Komiks & relaks. Comic book & relax.

Komiks & relaks.

Trochę koloru i życia w korporacji. Nawet niewielka zmiana znacząco wpływa na komfort i jakość pracy.

 

INWESTOR: Justpoint sp.z o.o.

ROK: 2017

LOKALIZACJA: Chorzów

Comic obok & relax.

A little colour and life in the corporation. Even a small change significantly affects the comfort and quality of work.


INVESTOR: Justpoint

YEAR: 2017

LOCALIZATION: Chorzów

Biuro funkcjonalne. Functional office.

Biuro funkcjonalne.

Zmiana biura to zawsze wyzwanie logistyczne. A kiedy zmienisz powierzchnię na dwukrotnie większą i rozszerzysz funkcję, jest to podwójne wyzwanie. Wszystko zostało przycięte i dopasowane w każdym calu.

 

INWESTOR: Maculewicz Consulting

ROK: 2018

LOKALIZACJA: Pruszków

Functional office.

Changing offices is always a logistical challenge. And when you change the surface to twice the size and expand the function, it is a double challenge. Everything has been cut and matched every inch.

 

INVESTOR: Maculewicz Consulting

YEAR: 2018

LOCALIZATION: Pruszkow